This text will be replaced

Bättre inomhusklimat och energibesparing med Comfort Window System fönsterbeslag

CWS fönsterbeslag är en ny fönsterinnovation, som innebär en vidareutveckling av traditionella lösningar. Lätt manövrering kombineras med att fönstret kan vändas för att antingen släppa igenom eller motverka värmestrålning. Glas med olika egenskaper i fönstret gör att värmestrålningen regleras genom att fönstret vänds säsongsvis:

Vinter - värmen från solstrålningen utvinns och tillförs rummet - radiatoreffekt
Sommar - den oönskade värmeenergin från solstrålningen stoppas på utsidan - markiseffekt


Comfort Window Systems nya fönsterteknik i korthet:


Comfort window hotel

- The good use of CWS technology


© Comfort Window System AB 2010 | Beryllgatan 33 | 426 52 Västra Frölunda | Tel 031-760 80 85 | Epost info@comfortwindow.se